معرفی صندوق های نقدی موسسه خیریه

خلاصه
1397/04/14

در برخی از موسسات خیریه یک یا چند صندوق نقدینگی وجود دارد.لازم به ذکر است که منظور از صندوق های نقدی وجود فیزیکی یک گاوصندوق نیست

معرفی صندوق های نقدی موسسه خیریه


در برخی از موسسات خیریه یک یا چند صندوق نقدینگی وجود دارد.لازم به ذکر است که منظور از صندوق های نقدی وجود فیزیکی یک گاوصندوق نیست، بلکه محلی است که وجه نقد را در آنجا ذخیره می کنیم.
موجودی هایی در صندوق موسسه ثبت می شوند که در بانک واریز نشوند و خیرین یا شخص پرداخت کننده وجه وجوه را به صورت نقدی  به مسئول مالی موسسه(حسابدار)تحویل دهد.

برای خرید نرم افزار مدیریت موسسات خیریه اینجا کلیک کنید

برچسب ها : صندوق+ موسسه+خیریه+خیرین+حسابداری