کاربرد فرم تخلیه گروهی صندوق صدقات

خلاصه
1397/04/12

کاربرد فرم تخلیه گروهی صندوق صدقات پس از اینکه مبالغ صندوق ها توسط ماموران تخلیه صندوق جمع آوری شد باید درآمد این صندوق ها را در سیستم ثبت کرده و سند حسابداری صادر کنید.

کاربرد فرم تخلیه گروهی صندوق صدقات


پس از اینکه مبالغ صندوق ها توسط ماموران تخلیه صندوق جمع آوری شد باید درآمد این صندوق ها را در سیستم ثبت کرده و سند حسابداری صادر کنید. با استفاده از فرم تخلیه گروهی صندوق می توانید درآمد صندوق های صندوق را ثبت کرده و یک سند حسابداری صادر کنید.
هنگامی که درآمدها توسط این فرم ثبت شد، در آینده می توانید از ریز اطلاعات هر صندوق و یا بصورت کلی گزارش تهیه نمایید.

 

برای خرید نرم افزار مدیریت موسسات خیریه اینجا کلیک کنید