معرفی صندوق های نقدی موسسه

خلاصه
1397/04/12

در برخی از موسسات خیریه یک یا چند صندوق نقدینگی وجود دارد.لازم به ذکر است که منظور از صندوق های نقدی وجود فیزیکی یک گاوصندوق نیست

معرفی صندوق های نقدی موسسه


در برخی از موسسات خیریه یک یا چند صندوق نقدینگی وجود دارد.لازم به ذکر است که منظور از صندوق های نقدی وجود فیزیکی یک گاوصندوق نیست، بلکه محلی است که وجه نقد را در آنجا ذخیره می کنیم.
موجودی هایی در صندوق موسسه ثبت می شوند که در بانک واریز نشوند و خیرین یا شخص پرداخت کننده وجه وجوه را به صورت نقدی  به مسئول مالی موسسه(حسابدار)تحویل دهد.

 

برای خرید نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو اینجا کلیک کنید