ویرایش کدینگ را در نرم افزار خیریه سرو چگونه انجام دهیم؟

خلاصه
1397/04/10

فرض کنید در بخش کدینگ نرم افزار حسابی با عنوان «وام ها»داریم اما موسسه خیریه به دلیل کلی بودن این واژه قصد تغیر عنوان این حساب را دارد

ویرایش کدینگ را در نرم افزار خیریه سرو چگونه انجام دهیم؟


فرض کنید در بخش کدینگ نرم افزار حسابی با عنوان «وام ها»داریم اما موسسه خیریه به دلیل کلی بودن این واژه قصد تغیر عنوان این حساب را دارد مثلا موسسه تمایل دارد که حساب وام را ویرایش کند و اسم آن را از وام به وام های پرداختنی تغییر دهد در این صورت می بایست بر روی حساب وام ها کلیک کرده تا کادر سبز رنگی ایجاد شود و از قسمت مشخصات عنوان یا کد آن را تغییر دهید.
به طور مثال ما حساب وام ها را با کد 13 تبدیل می کنیم به حساب وام های دریافتنی با کد 14
عملیاتی که در نرم افزار انجام می دهیم به ترتیب رنگ ها ابتدا بر حساب وام ها کلیک کرده سپس از قسمت مشخصات گروه وام ها را تبدیل به وام دریافتنی کرده بر دکمه ذخیره کلیک کرده.
تعاریف اسامی بانک ها
 تعریف حساب های بانکی
 معرفی حساب های بانکی
هر موسسه خیریه دارای یک یا چند حساب بانکی می باشد.
این حساب ها می توانند حساب های جاری یا قرضه الحسنه باشند. برای اینکه هنگام ثبت هزینه ها یا درآمد های موسسه منبع وجه نقد را بانک انتخاب کنیم.باید لیست حساب های بانکی خود را در نرم افزار معرفی کنیم.
نکته: هرگاه یک حساب جدید را نزد بانک ها افتتاح کنیم می بایست آن را در نرم افزار هم افتتاح کنیم.این فرم به شما کمک می کند تا اطلاعات حساب های بانکی موسسه خود را در سیستم ثبت نمایید.

 

برای خرید نرم افزار خیریه سرو اینجا کلیک کنید