کمک نقدی پرداختی به مددجویان

خلاصه
1397/04/08

پس از اینکه برای مددجو پرونده ای تشکیل شد و وضعیت پرونده وی به حالت تایید شده تغییر وضعیت داده شد، موسسه خیریه در طی مدت عضویت، وجوه نقدی را به او تحت عنوان کمک نقدی پرداخت می کند

کمک نقدی پرداختی به مددجویان


پس از اینکه برای مددجو پرونده ای تشکیل شد و وضعیت پرونده وی به حالت تایید شده تغییر وضعیت داده شد، موسسه خیریه در طی مدت عضویت، وجوه نقدی را به او تحت عنوان کمک نقدی  پرداخت می کند به این کمک ها در اصلاح کمک نقدی می گویند. حسابدار موسسه باید این کمک ها را با جزییات کامل در سیستم ثبت کرده و برای هرکدام سند صادر نماید.
فرم ثبت کمک نقدی، اطلاعات پرداختی هر مددجو را در پرونده وی درج می کند و باعث می شود تا هنگام گزارش گیری بتوان میزان کمک هر مددجو را مشاهده نمود. کمک های نقدی پرداختی را می توان در گروه های کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه تحصیل، کمک هزینه خرید جهیزیه و غیره تقسیم نمود. همچنین می توان این گروه بندی ها را به دلخواه خود طبقه بندی نمایید.

 


برای خرید نرم افزار مدیریت خیریه سرو اینجا کلیک کنید