فرم مدیریت کاربران

خلاصه
1397/04/04

فرم مدیریت کاربران در نرم افزار موسسات خیریه سرو در برخی از موسسات خیریه نیاز است که چندین کاربر باهم وارد نرم افزار شوند

فرم مدیریت کاربران در نرم افزار موسسات خیریه سرو


در برخی از موسسات خیریه نیاز است که چندین کاربر باهم وارد نرم افزار شوند و هر یک وظیفه خاص خود را داشته باشند؛ بعبارت دیگر هر کدام از کاربران با یک نام کاربری و رمز عبور مخصوص به خود وارد نرم افزار شده و تنها به بخش هایی که قبلا توسط مدیر سیستم مشخص شده دسترسی پیدا کنند. فرم مدیریت کاربران در نرم افزار موسسات خیریه سرو این امکان را برای کاربران فراهم می کند که برای هر یک از پرسنل موسسه یک نام کاربری و رمز عبور مشخص نمایند و سپس براساس همین مشخصات وارد سیستم شوند.
برای امنیت نرم افزار باید روی سیستم یک رمز عبور را تعیین نمود. برای مثال می خواهیم یک کاربر نتواند منوی گزارشات را باز کند بنابراین باید برای او یک سطح دسترسی را تعیین نمود.


 
برای خرید نرم افزار مدیریت خیریه سرو اینجا کلیک کنید