کالا و اجناس در نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/04/04

کالا و اجناس در نرم افزار خیریه سرو هر موسسه در انبار کالای خود اجناسی را که خریداری نموده و یا از خیرین دریافت می نماید

کالا و اجناس در نرم افزار خیریه سرو


هر موسسه در انبار کالای خود اجناسی را که خریداری نموده و یا از خیرین دریافت می نماید را نگهداری می نماید و در موقع لزوم از همین اجناس موجود به مددجویان کمک می کند. یکی از کارهایی که انباردار موسسه باید انجام دهد این است که اول لیست این کالاها را به سیستم معرفی نماید، دوم این کالاها را دسته بندی نماید و سوم ورود و خروج این کالا را در
نرم افزار مدیریت خیریه سرو ثبت نماید.

فرم معرفی کالا در نرم افزار خیریه سرو به انباردار موسسه این امکان را می دهد تا لیست کالاهای مورد استفاده در خیریه را تعریف نماید. با استفاده از همین فرم انباردار می تواند هر کالا را در یک دسته دلخواه قرار دهد.


 
برای خرید نرم افزار مدیریت خیریه سرو اینجا کلیک کنید