پیشنیازهای سخت افزاری نرم افزار مدیریت خیریه سرو

خلاصه
1397/04/03

پیشنیازهای سخت افزاری نرم افزار مدیریت خیریه سروپیشنیازهای سخت افزاری، قطعات سخت افزاری موردنیازی است که برای اجرای مناسب یک نرم افزار

پیشنیازهای سخت افزاری نرم افزار مدیریت خیریه سرو


پیشنیازهای سخت افزاری، قطعات سخت افزاری  موردنیازی است که برای اجرای مناسب یک نرم افزار باید بر روی سیستم کامپیوتر شما نصب باشد. در لیست زیر حداقل قطعات سخت افزاری به منظور اجرای صحیح نرم افزار را مشاهده می کنید.
برای اینکه نرم افزار مدیریت خیریه سرو با سرعت مناسب کار کند نیاز است تا بر روی کامپیوتر شما حداقل یک پردازنده در سطح معمولی، رم یک گیگ به بالا، و 2 گیگ فضای خالی روی کامپیوتر شما موجود باشد.
چنانچه سخت افزارهای روی کامپیوتر شما کمتر از موارد بالا هستند احتمال کندی سرعت جهت اجرای نرم افزار را دارید و چنانچه بالاتر از لیست بالا باشند نرم افزار شما با سرعت بهتری اجرا می شود.
 
برای خرید نرم افزار مدیریت خیریه سرو اینجا کلیک کنید