مرتب سازی اطلاعات براساس نام خانوادگی در نرم افزار دفترچه تلفن سرو

خلاصه
1397/03/31

مرتب سازی اطلاعات براساس نام خانوادگی در نرم افزار دفترچه تلفن سرو من می خواهم در نرم افزار دفترچه تلفن سرو در قسمت دفترچه تلفن کاری کنم که اطلاعات براساس نام خانوادگی مرتب شوند

مرتب سازی اطلاعات براساس نام خانوادگی در نرم افزار دفترچه تلفن سرو

کاربر نرم افزار دفترچه تلفن

من می خواهم در نرم افزار دفترچه تلفن سرو در قسمت دفترچه تلفن کاری کنم که اطلاعات براساس نام خانوادگی مرتب شوند چگونه باید اینکار را انجام دهم؟

پاسخ پشتیبانی نرم افزار دفترچه تلفن

برای اینکار نرم افزار دفترچه تلفن سرو را باز نمایید، از منوی «ابزارها» گزینه «دفترچه تلفن» را کلیک نمایید و سپس از جعبه ابزار روی دکمه «جستجو» کلیک نمایید.
پس از اینکار جهت اینکه اطلاعات  نام خانوادگی بصورت صعودی (یعنی الف تا ی) مرتب شوند روی ستون «نام خانوادگی»  یکبار کلیک کنید و جهت اینکه اطلاعات براساس نام خانوادگی بصورت نزولی (یعنی ی تا الف) مرتب شوند یکبار دیگر روی ستون «نام خانوادگی» کلیک کنید.

 

برای خرید نرم افزار دفترچه تلفن سرو اینجا کلیک کنید