افزودن اطلاعات یک شخص به نرم افزار دفترچه تلفن سرو

خلاصه
1397/03/29

افزودن اطلاعات یک شخص به نرم افزار دفترچه تلفن سرو من می خواهم اطلاعات و تلفن های یک شخص را ثبت کنم چگونه باید اینکار را انجام دهم؟

افزودن اطلاعات یک شخص به نرم افزار دفترچه تلفن سرو


کاربر نرم افزار دفترچه تلفن


من می خواهم اطلاعات و تلفن های یک شخص را ثبت کنم چگونه باید اینکار را انجام دهم؟


پاسخ پشتیبانی نرم افزار دفترچه تلفن


برای اینکار نرم افزار دفترچه تلفن سرو را باز نمایید، از منوی «ابزارها» گزینه «دفترچه تلفن» را کلیک نمایید و سپس از جعبه ابزار روی دکمه «اضافه» کلیک نمایید پس از اینکار یک فرم باز می شود اطلاعات و شماره تلفن ها را وارد کنید و در نهایت روی دکمه «ذخیره» کلیک نمایید.

 

برای خرید نرم افزار دفترچه تلفن سرو اینجا کلیک کنید