تعریف خیر در نرم افزار خیریه و ارسال پیامک

خلاصه
1397/03/24

تعریف خیر در نرم افزار خیریه و ارسال پیامک چطور می توانم کاری کنم که بعد از اینکه پرونده یک خیر را در نرم افزار ثبت کردم یک پیامک هم برای او ارسال شود؟

تعریف خیر در نرم افزار خیریه و ارسال پیامک


سوال کاربر نرم افزار خیریه:


چطور می توانم کاری کنم که بعد از اینکه پرونده یک خیر را در نرم افزار ثبت کردم یک پیامک هم برای او ارسال شود؟


پاسخ پشتیبانی نرم افزار خیریه:


قبل از هرکاری به اینترنت متصل شوید و سپس  برای اینکار ابتدا از منوی «اشخاص» گزینه «خیرین » و سپس گزینه «معرفی خیر جدید» را کلیک پس از اطلاعات پرونده خیر را وارد کنید و سپس تیک گزینه «پیامک» را بزنید در نهایت پس از ثبت یک پیامک برای خیر می رود.

 

برای خرید نرم افزار مدیریت خیریه سرو اینجا کلیک کنید