چاپ اطلاعات مخاطب در نرم افزار دفترچه تلفن سرو

خلاصه
1397/03/06

پس از اینکه وارد نرم افزار دفترچه تلفن سرو شدید بر روی منوی «ابزارها» و سپس گزینه «دفترچه تلفن» را کلیک نمایید پس از اینکه لیست کل اشخاص باز شد روی اطلاعات شخص مورد نظر کلیک نموده و از بالا گزینه «چاپ» را کلیک نمایید

چاپ اطلاعات مخاطب در نرم افزار دفترچه تلفن سرو

سوال کاربر نرم افزار دفترچه تلفن سرو:

من می خواهم اطلاعات وشماره تلفن های یک شخص را در نرم افزار دفترچه تلفن سرو چاپ کنم چگونه باید اینکار را انجام دهم؟

پاسخ پشتیبانی نرم افزار دفترچه تلفن سرو

پس از اینکه وارد نرم افزار دفترچه تلفن سرو شدید بر روی منوی «ابزارها» و سپس گزینه «دفترچه تلفن» را کلیک نمایید پس از اینکه لیست کل اشخاص باز شد روی اطلاعات شخص مورد نظر کلیک نموده و از بالا گزینه «چاپ» را کلیک نمایید تا صفحه انتخاب نوع چاپ نمایان شود پس از انتخاب نوع چاپ می توانید اطلاعات مخاطب مورد نظر را «تایید» و چاپ نمایید.

 

برای خرید نرم افزار دفترچه تلفن سرو اینجا کلیک کنید