چگونگی اعلام هشدار در سفارشات سررسید شده

خلاصه
1400/06/16

هنگامی که سفارشات سپرده شده مشتریان به شما زیاد می شود بطور معمول آنها را در مدت زمان خاصی بنا بر ترتیب انجام خواهید داد.

چگونگی اعلام هشدار در سفارشات سررسید شده
هنگامی که سفارشات سپرده شده مشتریان به شما زیاد می شود بطور معمول آنها را در مدت زمان خاصی بنا بر ترتیب انجام خواهید داد.
 به منظور مکانیزه شدن تمام روند یک سفارش در نرم افزار ثبت سفارش سرو شما می توانید زمانی را بعنوان سررسید یک سفارش درج نمایید تا نرم افزار در آن زمان خاص نسبت به سفارش یا سفارشاتی که برای آن سررسید اعلام نموده ایید بهشما هشدار دهد.
 شما در نرم افزار ثبت سفارشات سرو هزاران ابزار کاربردی در اختیار خواهید داشت که هر یک ازابزارهای مدرن، کاربردی و مورد نیاز در نرم افزار ثبت سفارشات سرو موجب می گردد تا بطور کامل رویه و فعالیت شما از حالت سنتی به مدرن تغییر کند.
شما با خرید نرم افزار ثبت سفارش سرو از یک سال پشتیبانی و خدمات پس از فروش این نرم افزار مدرن و قدرتمند بهره خواهید برد لذا به این سبب هر سوالی که در استفاده از نرم افزار ثبت سفارشات سرو برای شما ایجاد گردد این امکان را خواهید داشت تا با پشتیبانی نرم افزار ثبت سفارشات سرو تماس بگیرید تا از کارشناسان نرم افزار ثبت سفارش سرو راهنمایی بگیرید.
بطور کلی از خرید تا نصب و فعال سازی نرم افزار ثبت سفارشات سرو 5 دقیقه زمان لازم خواهید داشت.
 نصب و فعال سازی نرم افزار ثبت سفارشات سرو برای سراسر کشور بطور رایگان انجام می شود.