کاربرد زونکن در نرم افزار مشاور املاک سرو چیست

خلاصه
1400/05/31

کاربرد زونکن در نرم افزار مشاور املاک سرو چیست از ابزار زونکن مجازی برای طبقه بندی و گروه بندی فایل های مجازی درون نرم افزار مشاور املاک سرو استفاده می شود. برای مثال می ت

کاربرد زونکن در نرم افزار مشاور املاک سرو چیست؟
زونکن های فیزیکی برای دسته بندی اسناد و مدارک فیزیکی استفاده می شود. از زونکن به منظور دسته بندی و طبقه بندی استفاده می شود. درون زونکن می توان چندین فایل را قرار داد.

ابزار زونکن مجازی در نرم افزار مشاور املاک سرو
از ابزار زونکن مجازی برای طبقه بندی و گروه بندی فایل های مجازی درون نرم افزار مشاور املاک سرو استفاده می شود. برای مثال می توانید چندین نوع ملک مشابه را درون یک زونکن قرار دهید. اینکار به شما کمک می کند وقتی به یک گروه از فایل ها نیاز دارید به راحتی آن زونکن را بتوانید مشاهده کنید.

مزایای زونکن های مجازی در نرم افزار مشاور املاک سرو
پیدا نمودن سریع فایل های مشابه
دسته بندی آسان فایل ها
طبقه بندی آسان فایل های
تمیزنمودن محیط های کاری
و غیره