بانک اطلاعاتی در نرم افزار دفترچه تلفن سرو

خلاصه
1397/03/02

بانک اطلاعاتی در نرم افزار دفترچه تلفن سرو سوال کاربر نرم افزار دفترچه تلفن سرو

بانک اطلاعاتی در نرم افزار دفترچه تلفن سرو

سوال کاربر نرم افزار دفترچه تلفن سرو:

من می خواهم بانک اطلا عاتی نرم افزار دفترچه تلفن سرو را تغیر دهم چگونه باید اینکار را انجام دهم؟

پاسخ پشتیبانی نرم افزار دفترچه تلفن سرو

پس از اینکه وارد نرم افزار دفترچه تلفن سرو شدید بر روی منوی «عمومی» و سپس گزینه «مدیریت نرم افزار» را کلیک نمایید پس از اینکه فرم مدیریت نرم افزار باز شد روی تیک بانک اطلاعاتی ثابت باشد یا بانک اطلاعاتی مشترک باشد کلیک نموده و از پایین صفحه رویدکمه «ذخیره» کلیک نمایید تا بانک اطلاعاتی مورد نظرشما درنرم افزار دفترچه تلفن سرو ذخیره گردد.

 

برای خرید نرم افزار دفترچه تلفن سرو اینجا کلیک کنید