گزارش به روزرسانی شماره 117 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1400/03/22

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه صد و هفده یا 117 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو

گزارش به روزرسانی شماره 117 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه صد و هفده یا 117 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 117 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
* افزودن اسکرول به قسمت یادداشت در قسمت پرونده مددجویان
* افزودن اشخاص،دفاتر کل،معین،تفصیلی در قسمت بازیابی پیشرفته
* افزودن جمع تعداد اشخاص در قسمت لیست اشخاص
* افزودن تراز پنج سطحی در قسمت تراز آزمایشی
* افزودن دکمه چاپ گزارش کمک های حامیان  در فرم لیست مددجویان، منوی چاپ
* افزودن دکمه ثبت کمک های حامیان در فرم لیست مددجویان، در منوی اقدام اضافه شود.
* امکان جستجو در نام و نام خانوادگی اشخاص در قسمت حقوق
* بارگزاری آخرین موارد ثبت شده در قسمت حقوق نقدی پرداختی به مددجویان تا هنگامی که کار امومالی تمام نشده
* امکان جلوگیری از افزودن مددجویان با میزان مساعدت صفر در قسمت پرداخت حقوق به مددجویان
* امکان افزودن عنوان درآمد در قسمت چاپ قبض در فرم ثبت درآمدها
* امکان نوشتن شرح سند آماده در قسمت ثبت دستی سند حسابداری
* پیشفرض شدن دارایی های جاری در قسمت گزارش دفاتر کل،معین و تفصیلی
* امکان جستجو در قسمت گزارشات دفاتر کل،معین و تفصیلی(منوی گزارشات،حسابداری دفاتر کل،معین و تفصیلی)
* افزودن اولویت رسیدگی در پرونده مددجویان در فرم ثبت مددجو
* افزودن دکمه جستجو براساس اولویت رسیدگی در فرم لیست مددجویان قسمت جستجو
* افزودن گزارشات با نیت خاص اضافه در قسمت داشبورد نرم افزار
* امکان مشاهده گردش حساب و حساب های بانکی در قسمت داشبورد قسمت لیست حساب ها
* امکان قبول شماره مددجو بصورت حروفی در قسمت برو به مددجوی شماره ...
* باز شدن تب ها در قسمت تخلیه تکی
* ذخیره توضیحات در قسمت حقوق مددجویان برای دفعات بعد
* و غیره
تاریخ به روزرسانی نسخه 117  نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو 1400/03/22 می باشد.
 لطفا پیشنهادات خود را با استفاده از دکمه جدید «ارسال پیشنهاد» ارسال کنید تا در به روز رسانی ها اضافه شوند. پیشنهاداتی که از قبل مانده در لیست بررسی قرار دارند.
سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :