نرم افزارهای سرو را چگونه تهیه کنم

خلاصه
1400/01/05

نرم افزارهای سرو را می توانید از طریق سایت شرکت مهندسی آبان رایان البرز تهیه نمایید و یا از نمایندگی های مجاز شرکت خریداری و نصب و فعال کنید

نرم افزارهای سرو را چگونه تهیه کنم
نرم افزارهای سرو را می توانید از طریق سایت شرکت مهندسی آبان رایان البرز تهیه نمایید و یا از نمایندگی های مجاز شرکت خریداری و نصب و فعال کنید هر نرم افزار دارای یک سریال می باشد که برای فعال کردن نرم افزار و پشتیبانی های بعدی مورد نیاز می باشد. اگر از کاربران نرم افزارهای سرو می باشید که تا کنون سریال خود را در سامانه سرو ثبت نکرده اید حتما سریال خود را ثبت و نرم افزار خود را بروز رسانی کنید تا در آینده بتوانید از خدمات و بروز رسانی های جدید استفاده کنید. نرم افزارهای سرو با منوهای فارسی و نصب ساده دراختیار شما قرار می گیرند که در صورتیکه برای نصب مشکل داشته باشید پشتیبانی با ریموت می تواند برای شما نصب و راه اندازی اولیه نماید.سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :