معرفی نرم‌افزار چاپ رسید دریافت دریافت و پرداخت وجه

خلاصه
1396/12/22

یکی از امکاناتی که نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو دارد امکان چاپ رسید پس از پرداخت و یا دریافت وجه به شخص است. هنگامی‌که یک شخص به نمایشگاه خودرو شما مراجعه می‌کند و یک وجه را به شما تقدیم می‌کند

نرم‌افزار چاپ رسید دریافت و پرداخت وجه


مقدمه
امروزه در بین افراد جامعه جا افتاده است که هنگام دریافت و یا پرداخت وجه از/به شخص دریافت و پرداخت کننده یک رسید دریافت کنند؛ ما همه روزه با این رسیدهای دریافت و پرداخت سروکار داریم؛ یک مثال کاملاً مشخص که هر روز با آن سرو کار داریم رسید پرداخت و یا دریافت بانک‌ها هستند. هر شخص وقتی به بانک مراجعه می‌کند و یک وجه را به متصدی بانک می‌دهد بانک یک رسید به وی تحویل می‌دهد که بیانگر این است که فلان متصدی در بهمان تاریخ مبلغی را از شما دریافت نموده است.


معرفی نرم‌افزار چاپ رسید دریافت دریافت و پرداخت وجه


یکی از امکاناتی که نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو دارد امکان چاپ رسید پس از پرداخت و یا دریافت وجه به شخص است. هنگامی‌که یک شخص به نمایشگاه خودرو شما مراجعه می‌کند و یک وجه را به شما تقدیم می‌کند شما می‌توانید آن را وارد نرم‌افزار کرده و با استفاده از نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو یک رسید به وی تحویل دهید؛ این کار باعث می‌شود مشتری به یک دید نمایشگاه مدرن به نمایشگاه شما نگاه کند. با استفاده از این نرم‌افزار به‌راحتی شما می‌توانید بفهمید که از هر شخص چقدر پول دریافت و یا چقدر پول پرداخت کرده‌اید و هر زمان که نیاز داشتید از حساب وی یک پرینت گرفته و به وی نشان دهید. علاوه بر چاپ رسید می‌توانید بفهمید افراد بدهکار و یا بستانکار به نمایشگاه خودرو شما چه اشخاصی می‌باشند.
• مزایای چاپ رسید دریافت و پرداخت وجه (پول)
• مدیریت دریافت و پرداخت‌ها
• اطمینان مشتری از دریافت وجه از شما
• جلوگیری از خط‌خوردگی کاغذها
• صرفه‌جویی در وقت و انرژی جهت نوشتن یک رسید
• چاپ عنوان نمایشگاه اتومبیل شما در رسید
• چاپ مبلغ به عدد و حروف
• امکان تغییر متن دریافت و پرداخت به هرگونه ای که نیاز داشته باشید
• جستجو در لیست دریافت و پرداخت‌ها
• ثبت بدهکار و بستانکاری هر شخص به‌صورت جداگانه
• جمع مبلغ بدهکاری و یا بستانکاری هر شخص به‌صورت جداگانه
• چاپ خط برش و بهینه‌سازی در مصرف کاغذ هنگام چاپ
• امکان وضعیت بدهکاری و یا بستانکاری هر شخص
• و...
تصویر یک نمونه از رسید پرداخت وجه (پول) است که توسط نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو چاپ‌شده است. متن پایین به‌راحتی قابل‌تغییر است و هر پارامتری را می‌توانید به‌راحتی به آن اضافه نمایید.

با استفاده از نرم‌افزار نمایشگاه اتومبیل سرو دیگر نیازی به هیچ فیش دریافت و پرداختی نداشته باشید به‌راحتی رسیدهای دریافت و پرداخت را در چند ثانیه چاپ کنید.