مجوزها

خلاصه
1396/07/09

مجوزهای شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز دارای مجوزهای موردنیاز از سازمان های دولتی را دارا می باشد که برخی از این مجوزها عبارتند از نماد اعتماد الکترونیکی، کدشامد از ساماندهی

مجوزهای شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز

مجوزهای شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز دارای مجوزهای موردنیاز از سازمان های دولتی را دارا می باشد که برخی از این مجوزها عبارتند از:
ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
نماد اعتماد الکترونیکی از سازمان صنایع و معادن کشور
مجوز تولید نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک کشور
دریافت پروانه انتشار از مرکز مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
دریافت پروانه تکثیر از مرکز مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
کدشامد از وب سایت فرهنگ و ارشاد اسلامی
لوگوی ساماندهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دریافت درگاه پرداخت آنلاین از بانک ملت
و غیرهسایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :