در هنگام نوشتن یک قولنامه مشاور املاک به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

خلاصه
1402/09/08

در هنگام نوشتن یک قولنامه مشاور املاک به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

قولنامه یک اسناد حقوقی است که جزئیات معامله املاک را شرح می‌دهد. در حین نوشتن یک قولنامه، مشاور املاک باید به تفصیل به جوانب مختلف معامله توجه کند. در زیر، چند نکته کلیدی برای تدوین یک قولنامه مشاوره املاک آورده شده است:

1. **اطلاعات طرفین:**
   - نام و اطلاعات تماس طرف خریدار.
   - نام و اطلاعات تماس طرف فروشنده.
   - تاریخ تنظیم قولنامه.

2. **توضیحات ملک:**
   - آدرس دقیق ملک و شناسه ملکی (اگر وجود دارد).
   - توضیحات جامع از ویژگی‌های فیزیکی و فنی ملک.

3. **شرایط معامله:**
   - قیمت ملک و شیوه پرداخت.
   - هزینه‌های مربوط به معامله (مانند کارمزد مشاور، هزینه‌های حقوقی و ...).
   - شرایط انتقال مالکیت (تاریخ تحویل ملک).

4. **ضمانت‌ها:**
   - هرگونه ضمانت‌نامه یا تعهدات مالی که طرفین باید ارائه دهند.
   - شرایط بازپرداخت وجه در صورت عدم انجام تعهدات.

5. **مهلت‌ها:**
   - مهلت‌های مختلف مانند مهلت بررسی توسط خریدار، مهلت انجام تعمیرات، و غیره.

6. **شرایط انجام معامله:**
   - شرایطی که به انجام معامله و انتقال ملک مربوط می‌شوند.
   - تاریخ امضاء قولنامه و تاریخ انجام معامله.

7. **شرایط تسویه نهایی:**
   - شرایط نهایی تسویه مالی معامله.
   - روش پرداخت وجه نهایی.

8. **شرایط انصراف:**
   - شرایطی که در صورت انصراف یکی از طرفین از معامله اعمال می‌شود.

9. **تأیید صحت قولنامه:**
   - اینکه چگونه قولنامه تأیید می‌شود و آیا نیاز به امضاء حاکم قضایی یا دیگر طریقه‌های تأیید دارد.

10. **مفاد قانونی:**
    - مفاد مرتبط با قوانین محلی و ملی که باید رعایت شوند.

هر قولنامه باید مطمئناً به تفصیل و به صورت کامل اطلاعات مربوط به معامله را شامل شود و از نظر حقوقی صحت داشته باشد. همچنین، مشاوران املاک ممکن است بهتر باشد که با یک حقوقدان یا کارشناس حقوق ملکی همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که قولنامه مطابق با قوانین محلی است.