گزارش به روزرسانی شماره 45 نرم افزار چاپ قولنامه املاک سرو

خلاصه
1402/06/20

گزارش به روزرسانی شماره 45 نرم افزار چاپ قولنامه املاک سرو به روز رسانی برنامه چاپ و مدیریت قولنامه های مشاور املاک

گزارش به روزرسانی شماره 45 نرم افزار چاپ قولنامه املاک سرو
نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه چهل و پنج  یا 45 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 45 نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو عبارتند از
* تغییرات محاسبه کمیسیون قشم
* افزودن کمیسیون
* امکان چاپ قولنامه پس از ثبت
* تغییرات در متن قولنامه های امیدیه

تاریخ به روزرسانی برنامه 1402/06/20 می باشد.
لطفا پیشنهادات خود را با استفاده دکمه ارسال پیشنهاد ارسال نمایید.