دانلود کاتالوگ نرم افزار مدیریت خیریه سرو

خلاصه
1396/12/29

از این قسمت می توانید کاتلوگ نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو را بصورت کاملا تصویری به همراه جزییات کامل بصورت رایگان دانلود و مطالعه نمایید. در کاتالوگ نرم افزار

دانلود  

دانلود کاتالوگ نرم افزار مدیریت خیریه سرو
از این قسمت می توانید کاتلوگ نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو را بصورت کاملا تصویری به همراه جزییات کامل بصورت رایگان دانلود و مطالعه نمایید. در کاتالوگ نرم افزار مدیریت خیریه سرو کلیه قسمت های برنامه همچون فرم ثبت مددجو، فرم مدیریت مددجویان، فرم ثبت صندوق صدقات، فرم تاج گل، فرم حسابداری و غیره قرار داده شده است. این کاتالوگ در کامپیوتر، تلفن همراه و غیره قابل مطالعه می باشد.