موتور های جستجوگر چگونه کار می کنند

موتور های جستجوگر چگونه کار می کنند


هنگامی که در یک موتور جستجوگر جست و جو می کنیم و نتایج جستجو ارایه می شود نتیجه همکاری و هماهنگی بخش های متفاوتی را می بینیم. موتورهای جستجو از قبل پایگاه داده ی خود را آماده کرده و اینگونه نیست که درست در همان موقع ایی که ما جستجو می کنیم تمامی وب را بگردند تا پاسخی برای جستجوی کاربران بیابند. بسیاری از کاربران از خود یا دیگران می پرسندچگونه امکان دارد گوگل و یا هو یا موتور های دیگر در کمتر ازیک ثانیه تمامی سایت های وب را بگردندو میلیون ها صفحه در جواب ما لیست کنند. در حقیقت موتور جستجوی گوگل یا هر موتور دیگر به هیچ عنوان همچین توانی ندارند. در اصل همه ی آن ها در زمان پاسخ گویی به کاربران خود در پایگاه داده ایی که در اختیار دارند و از قبل جمع آوری و تهیه نموده اند و در پایگاه داده ایی ذخیره نموده اند تجزیه و تحلیل می کنند ودر اختیار کاربران قرار می دهند.


تلفن سفارش نرم افزار:
📞 09130193010 📞 09199327367 | 

تماس یا ارسال پیام با واتساپ:
📧 09199327367  |  📧 09130193010 | 

معرفی نرم افزارهای کاربردی سرو