گزارش به روزرسانی شماره 44 نرم افزار چاپ قولنامه املاک سرو

گزارش به روزرسانی شماره 44 نرم افزار چاپ قولنامه املاک سرو
نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه چهل و چهار  یا 44 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 44 نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو عبارتند از
* تغییرات محاسبه کمیسیون تهران
* افزودن کمیسیون

تاریخ به روزرسانی برنامه 1402/04/15 می باشد.
لطفا پیشنهادات خود را با استفاده دکمه ارسال پیشنهاد ارسال نمایید.


تلفن سفارش نرم افزار:
📞 09130193010 📞 09199327367 | 

تماس یا ارسال پیام با واتساپ:
📧 09199327367  |  📧 09130193010 | 

معرفی نرم افزارهای کاربردی سرو