مقاله درمورد نرم افزار خیریه سرو

در این صفحه می توانید مقالاتی با موضوعات نرم افزار خیریه سرو و غیره را مشاهده نمایید. جهت مشاهده هر مقاله با موضوع نرم افزار خیریه سرو روی دکمه جزییات از جلوی هر یک از مقاله های آن کلیک نمایید. همچنین می توانید مقالات در مورد نرم افزار خیریه سرو و نرم افزار خیریه سرو در مورد نرم افزارهای صندوق صدقات،پرینت قولنامه،دفترچه تلفن، مشاور املاک،خیریه،چاپ بارکد،بدهکار و بستانکار،برنامه اندروید املاک، برنامه های اتوماسیون و کلیه مطالب آموزشی را مشاهده نمایید و غیره را مشاهده نمایید.

نمایشعنوان مطلبتاریخ ثبت
جزییات بیشترتعریف خدمات در نرم افزار خیریه سرو1399/12/13
جزییات بیشترایجاد سطح دسترسی برای هر کاربر در نرم افزار خیریه1399/12/11
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 116 نرم افزار خیریه سرو1399/12/09
جزییات بیشترفروش نرم افزار خیریه به چه صورت است1399/11/24
جزییات بیشتربهترین نرم افزار خیریه چه نرم افزاری می باشد1399/11/20
جزییات بیشترکاهش موجودی انبار در نرم افزار خیریه سرو1399/10/22
جزییات بیشترثبت ورود و خروج کالا در نرم افزار خیریه سرو1399/10/17
جزییات بیشترثبت گزارش تحقیق پرونده ها در نرم افزار خیریه سرو1399/10/16
جزییات بیشترسامانه استعلام مددجویان نرم افزار خیریه سرو1399/09/20
جزییات بیشترتغییر کدینگ پیشفرض در نرم افزار خیریه سرو1399/09/10
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 115 نرم افزار خیریه سرو1399/08/19
جزییات بیشترصدور حواله خرید در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/08/18
جزییات بیشترنحوه ثبت کمک غیر نقدی به مددجویان در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/19
جزییات بیشترنحوه ثبت کمک نقدی به مددجو در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/18
جزییات بیشترچگونه در نرم افزار مدیریت خیریه سرو گزارش حامیان را چاپ نماییم1399/07/12
جزییات بیشترنحوه چاپ گزارش تحقیق در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/10
جزییات بیشترچاپ گزارش معرفی به پزشک در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/07/09
جزییات بیشترگزارش گیری کمک های غیر نقدی در نرم افزار مدیریت خیریه1399/07/09
جزییات بیشترنحوه چاپ و گزارش گیری کمک های نقدی در نرم افزار خیریه سرو1399/07/08
جزییات بیشترصدور کارت عضویت در نرم افزار مدیریت موسسه خیریه سرو1399/07/06
جزییات بیشترنحوه چاپ گروهی کارتکس در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/06/30
جزییات بیشترروش چاپ کارتکس در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/06/29
جزییات بیشترنحوه ویرایش مشخصات مددجویان در نرم افزار مدیریت خیریه سرو 1399/06/28
جزییات بیشتراضافه نمودن مددجو به لیست مددجویان نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/06/24
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 114 نرم افزار خیریه سرو1399/06/24
جزییات بیشترکارایی ابزار کمبودها در نرم افزار مدیریت خیریه سرو1399/06/24
جزییات بیشترمنوی ثبت مددجو در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/23
جزییات بیشترنحوه ثبت گزارش محقق در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/19
جزییات بیشترابزارهای پیوست و یادداشت در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/17
جزییات بیشترثبت افراد تحت تکفل در فرم ثبت مددجو نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو1399/06/15
12345678910...