دانلود کد تفریق دو ماتریس در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد تفریق دو ماتریس از هم می باشد که با استفاده از آرایه 3 در 3 پیاده سازی شده است. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است.
قیمت:19,000 تومان

دانلود کد تفریق دو ماتریس در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد تفریق دو ماتریس از هم می باشد که با استفاده از آرایه 3 در 3 پیاده سازی شده است. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است.
بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود که عناصر آرایه اول را وارد کند سپس از او سوال می شود تعداد عناصر آرایه دوم را وارد کند سپس برنامه ماتریس اول را از ماتریس دوم کم می کند و سپس نتیجه را در خروجی نمایش می دهد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.