دانلود کد چاپ معکوس عدد با زبان c

دانلود کد چاپ معکوس عدد با زبان c

این پروژه یک سورس کد یک برنامه چاپ معکوس یک عدد است که با زبان برنامه نویسی سی یا زبان c نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند

دانلود کد چاپ معکوس عدد با زبان c


این پروژه  یک سورس کد یک  برنامه چاپ معکوس یک عدد است که با زبان برنامه نویسی سی یا زبان c نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او درخواست می شود تا یک عدد را وارد کند سپس برنامه نوشته شده با زبان برنامه نوسی c معکوس عدد را محاسبه می کند و سپس در خروجی معکوس عدد را چاپ می کند.
برای مثال اگر کاربر عدد 568 را وارد کند و سپس اینتر کند برنامه در خروجی معکوس آن عدد ینی عدد  865 را در خروجی چاپ خواهد کرد. این پروژه با زبان c نوشته شده است و سورس آن درون یک فایل با پسوند c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.