دانلود کد چاپ معکوس آرایه با زبان c

دانلود کد چاپ معکوس آرایه با زبان c

این سورس کد، کد یک برنامه است که یک آرایه را از کاربر می گیرد و سپس معکوس آن را در خروجی و بر روی مانیتور نمایش می دهد که این برنامه نوشته شده

دانلود کد چاپ معکوس آرایه با زبان c


این سورس کد، کد یک برنامه است که یک آرایه را از کاربر می گیرد و سپس معکوس آن را در خروجی و بر روی مانیتور نمایش می دهد که این برنامه نوشته شده با زبان برنامه نویسی سی  یا همان زیان c نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او خواسته می شود تا تعداد عناصر آرایه را وارد نماید سپس به همان تعداد از کاربر اعداد آرایه خواسته می شود سپس در خروجی آرایه معکوس می شود و معکوس آن در خروجی و بر روی مانیتور چاپ می شود.
برای مثال ابتدا کاربر تعداد عناصر آرایه را چهار وارد می کند و سپس اینتر می کند، و سپس اعداد
5
8
4
3
را وارد می کند سپس برنامه در خروجی بصورت زیر آنها را چاپ می کند.
3
4
8
5
و برنامه پایان خواهد یافت.
سورس این برنامه درون یک فایل با پسوند c می باشد که مخصوص زبان سی می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.