دانلود کد حذف فاصله خالی از جمله یا رشته با زبان c

دانلود کد حذف فاصله خالی از جمله یا رشته با زبان c

این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c است که فاصله های خالی(اسپیس) را از یک جمله حذف می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود

دانلود کد حذف فاصله خالی از جمله یا رشته با زبان c


این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی  یا زبان c است که فاصله های خالی(اسپیس) را از یک جمله حذف می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود، از برنامه درخواست می کند که یک جمله با فاصله خالی(space) را وارد کند پس از اینکه وارد نمود فاصله های جمله پاک می شوند و سپس نتیجه در خروجی نمایش داده می شود.
این پروژه (پروژه حذف اسپیس از رشته) با زبان برنامه نوسی سی یا زبان c نوشته شده است که سورس آن در یک فایل با پسوند c وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.