دانلود کد حذف حروف صدا دار از یک متن  با زبان جاوا

دانلود کد حذف حروف صدا دار از یک متن با زبان جاوا

این سورس کد یک کد به زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که حروف صدا دار (مثل o، e و غیره) را از یک رشته یا متنی که کاربر وارد نموده است حذف می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد، از او درخواست می شود

دانلود کد حذف حروف صدا دار از یک متن  با زبان جاوا


این سورس کد یک کد به زبان برنامه نویسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java است که  حروف صدا دار (مثل o، e و غیره) را از یک رشته یا متنی که کاربر وارد نموده است  حذف می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد، از او درخواست  می شود که یک رشته را وارد نماید، پس از اینکه کاربر متن را وارد کرد و سپس اینتر کرد تمامی حروف صدا دار همانند e ، o و غیره را از جمله یا رشته ای که کاربر وارد کرده حذف می کند و سپس رشته پس از پاک کردن حروف صدا دار در خروجی چاپ می گردد. برای مثال اگر کاربر متن sarvsoft را وارد کند حرف صدا دار a،o حذف می شود و متن خروجی در کاربر بصورت زیر نمایش داده می شود srvsft  و بر روی مانیتور چاپ می شود.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.