دانلود کد رسم مثلث با کاراکتر ستاره با زبان برنامه نویسی java

دانلود کد رسم مثلث با کاراکتر ستاره با زبان برنامه نویسی java

این پروژه یک برنامه نوشته شده با زبان جاوا است که یک سورس کد رسم مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره(حرف *) با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد

دانلود کد رسم مثلث با کاراکتر ستاره با زبان برنامه نویسی java


این پروژه یک برنامه نوشته شده با زبان جاوا است  که یک سورس کد رسم مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره(حرف *)  با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد. هنگامی که کاربر برنامه را اجرا می نماید، به محض اجرا شدن برنامه یک مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره (کاراکتر *)  بر روی مانیتور چاپ می شود.  نحوه رسم مثلث با ستاره در عکس بالا سمت چپ موجود است. این مثلث با استفاده از تکرار حرف ستاره و با استفاده از حلقه های for کشیده شده است.
فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.