دانلود کد رسم مثلث با ستاره با زبان جاوا

دانلود کد رسم مثلث با ستاره با زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد رسم مثلث ستاره با کاراکتر ستاره با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد.

دانلود کد رسم مثلث با ستاره با زبان جاوا


این پروژه یک سورس کد رسم مثلث ستاره با کاراکتر ستاره با زبان برنامه نوسی جاوا یا زبان برنامه نویسی java می باشد. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند یک مثلث با استفاده از کاراکتر ستاره (کاراکتر *)  رسم می شود.  نحوه رسم مثلث با ستاره در عکس بالا سمت چپ موجود است.
فایل برنامه نویسی شده قابل پیاده سازی در هر نرم افزار ویراستار  تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.