گزارش به روزرسانی شماره 31 نرم افزارچاپ قولنامه سرو

خلاصه
1399/03/05

نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه سی و یک یا 31 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولن


گزارش به روزرسانی شماره 31 نرم افزارچاپ قولنامه سرو
نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو به نسخه سی و یک  یا 31 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 31 نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو عبارتند از:
 افزودن ابزار محاسبه کمیسیون مشاور املاک در نرم افزار چاپ قولنامه سرو
 افزودن ابزار تبدیلات رهن و اجاره در منوی امکانات نرم افزار چاپ قولنامه مشاور املاک سرو
 امکان چاپ پیش فاکتور برای طرفین قولنامه
 امکان چاپ پیش فاکتور برای مشتریان مشاور املاک
ارسال خودکار اطلاعات مشتریان به پیش فاکتور مشتریان در برنامه مشاورین املاک
 نمایش معادل تومان بعضی از قسمت ها برای خوانایی بیشتر
 افزودن گزینه انتخاب تاریخ هنگام انتخاب الباقی مبالغ ثمن قولنامه و اجاره بها
 نوشتن بهتر قیمت نویسی در فرم های قولنامه مشاور املاک
 جلوگیری از عدم تکمیل برخی از قسمت های مهم
 افزودن گزینه مانده، مشخص شده و غیره در فرم ثبت ثمن معامله در نرم افزار چاپ قولنامه
 افزودن گزینه مانده، مشخص شده و غیره در فرم ثبت رهن و اجاره معامله
 محاسبه خودکار کمیسیون هنگام نوشتن اجاره نامه
 محاسبه خودکار کمیسیون هنگام نوشتن مبایعه نامه
 افزودن گزینه ثبت مالیات، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در قسمت تنظیمات
 تکمیل نمودن راهنمای کوتاه درون نرم افزار چاپ قولنامه سرو
 امکان تبدیل رهن به اجاره کامل و اجاره به کامل در نرم افزار چاپ قولنامه سرو
 امکان تبدیل مستقیم رهن به اجاره و کلیه حالت ها هنگام نوشتن قولنامه
 افزودن کمیسیون مشاور املاک تهران
 افزودن کمیسیون مشاور املاک بندرانزلی
 ایده های پیشنهادی را از طریق سایت سروسافت،بخش تماس با ما برای ما ارسال نمایید.
باتشکر،موفق باشید
تاریخ به روز رسانی نسخه 31 نرم افزار چاپ قولنامه 1399/03/05 می باشد