گزارش به روزرسانی شماره 28 نرم افزارچاپ قولنامه سرو

خلاصه
1398/10/15

نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو به نسخه بیست و هشت یا 28 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه


گزارش به روزرسانی شماره 28 نرم افزارچاپ قولنامه سرو
نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو به نسخه بیست و هشت  یا 28 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.


اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 28 نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو عبارتند از:
 امکان تغییر متن پیامک پیشفرض
 افزودن یو آر ال هوشمند
 افزودن نام بانک ها در لیست کشویی هنگام ثبت مبلغ قولنامه ها
تاریخ به روز رسانی نسخه 28 نرم افزار چاپ قولنامه 1398/10/15 می باشد