ادمین در نرم افزار مشاور املاک

خلاصه
1398/06/19

در نرم افزار مشاور املاک سرو امکاناتی مانند شبکه کردن نرم افزار وجود دارد که با نصب بر روی چند سیستم می توان نرم افزار مشاور املاک سرو را شبکه داخلی نمود و همچنین یک سیستم را به عنوان ادمین معرفی کرد

ادمین در نرم افزار مشاور املاک سرو

در نرم افزار مشاور املاک سرو امکاناتی مانند شبکه کردن نرم افزار وجود دارد که با نصب بر روی چند سیستم می توان نرم افزار مشاور املاک سرو را شبکه داخلی نمود و همچنین یک سیستم را به عنوان ادمین معرفی کرد که در این سیستم مدیر شبکه یا ادمین می تواند هر نوع سطح دسترسی را برای سایر کاربران تعیین کند مثلا ادمین نرم افزار مشاور املاک سرو می تواند اجازه سطح دسترسی یک مشاور را فقط وارد کردن فایل های اجاره و خرید و فروش  در تنظیمات نرم افزار تنظیم نماید که فقط این مشاور بتواند فقط فایل وارد کند ودسترسی به سایر قسمت های نرم افزار را برای آن کاربر ببندد و همچنین ادمین نرم افزار مشاور املاک سرو می تواند سطح دسترسی یک مشاور را به قسمت های بیشتر نرم افزار سرو را برای او تعریف نماید.

برای دانلود و خرید نرم افزار مشاور املاک سرو کلیک کنید