تعهد در برابر فروش نرم افزار

خلاصه
1397/11/28

هر چیزی که در کامپیوتر است را نمی توان صد درصد تضمین نمود و برخی از خطاهای بصورت غیرقابل منتظره پیش می آید.

تعهد در برابر فروش نرم افزار


هر چیزی که در کامپیوتر است را نمی توان صد درصد تضمین نمود و برخی از خطاهای بصورت غیرقابل منتظره پیش می آید.
هنگامی که یک شرکت نرم افزاری معتبر یک نرم افزار را در معرض عرضه قرار می دهد، در برابر فروش آن مسئول و متعهد می باشد. برای مثال فرض کنید یک نرم افزار را از یک وب سایت دانلود گروهی دانلود می نمایید که این نرم افزار کرک و یا کپی شده می باشد. پس از استفاده از آن، طی مدتی در اثر یک اتفاق غیر قابل منتظره اطلاعات شما که خیلی هم با ارزش است کاملا از بین می رود. به همین خاطر چون هیچ کسی این نرم افزار را تعهد و تضمین ننموده است کلیه مسئولیت استفاده بر عهده خود شما می باشد و شرکت سازنده هیچ مسئولیتی در این باره ندارد.
اما اگر نرم افزار را از یک شرکت معتبر ثبت شده در یک سازمان دولتی معتبر خریداری نمایید و خود نرم افزار هم دارای مجوز انتشار و یا تاییدیه فنی باشد در این حال چندین سازمان این نرم افزار را تضمین می نمایند و از همه مهمتر شرکت سازنده نرم افزار آن را تضمین می نماید و تعهد می نماید تا زمانی که نرم افزار دارای خدمات پس از فروش است اطلاعات شما را تضمین نماید.
اگر محصولات نرم  افزاری شرکت مهندسی آبان رایان البرز را مشاهده نمایید همگی دارای تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک بوده و دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند. علاوه بر این شرکت مهندسی آبان رایان البرز ثبت شده در  اداره ثبت شرکت ها با شماره 46465 می باشد.
نتیجه گیری
به هیچ وجه اگر اطلاعات شما حساس و ارزشمند است از نرم افزارهای نامعتبر و کرک شده استفاده ننمایید و سعی کنید از شرکت سازنده نرم افزار را هر چند با قیمت بالاتر خریداری نمایید. زیرا در صورتی که نقضی در نرم افزار به وجود آید هیچ جایی آن را تضمین نمی نماید.
همیشه قبل از خرید یک نرم افزار، شماره ثبت، شماره انتشار و تاییدیه های  آن را بررسی نموده و سپس آن را خریداری نمایید.