ثبت شیوه های پرداخت اجاره بها در اجاره نامه

خلاصه
1397/09/21

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه اجاره را بنویسم، در قسمت ماده سه و چهار می خواهم چندین شیوه پرداخت برای اجاره بها را وارد کنم چگونه باید

ثبت شیوه های پرداخت اجاره بها در اجاره نامه
سوال کاربر نرم افزار چاپ قولنامه سرو
من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه اجاره را بنویسم، در قسمت ماده سه و چهار می خواهم چندین شیوه پرداخت برای اجاره بها را وارد کنم چگونه باید اینکار را انجام دهم؟


پاسخ پشتیانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو
برای اینکار در همان ماده سه و چهار اجاره نامه،در قسمت ماده سه و چهار در قسمت اول یعنی ورود مشخصات اجاره بها، روی دکمه جدید کلیک نموده تا فرم ورود اطلاعات باز شود، در فرم باز شده نحوه پرداخت را مشخص نموده و روی دکمه تایید کلیک نمایید تا اضافه شود. برای هر بار روی دکمه جدید کلیک نموده و روی دکمه جدید کلیک نمایید.

خرید نرم افزار چاپ قولنامه