گزارش به روزرسانی شماره 91 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/08/03

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و یک یا 91 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می

گزارش به روزرسانی شماره 91 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه نود و یک  یا 91 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 91 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
 افزودن گزینه آمارگیری به قسمت منوی اشخاص گزینه مددجویان
 افزودن بیش از 25 مورد راهنمای متنی به بخش راهنما گزینه ابزارها
 امکان درج علت بایگانی در پرونده های بایگانی شده مددجویان
افزودن یک سربرگ جدید بنام مالی در پرونده مددجویان
 نمایش آخرین مورد ثبت شده در اول لیست در قسمت اشخاص
 افزودن سربرگ آمارگیری به نوارابزار لیست مددجویان
 نمایش آخرین مورد ثبت شده در اول لیست در قسمت امین صندوق
 نمایش آخرین مورد ثبت شده در اول لیست در قسمت خیرین
تغییر در فرم ثبت کمک های نقدی بصورت گروهی
 امکان ثبت کمک به خیرین به صورت تکی و گروهی
 افزودن گزینه وصول قبوض خیرین در منوی درآمد، کمک و وصول کمک بدون نیاز به صدور قبض
 نمایش آخرین مورد ثبت شده در اول لیست در قسمت خیرین
 افزودن فیلد نوع به جدول پرداخت ها برای استفاده های بعدی
 افزودن فیلد پایان اعتبار و اعتبار در قسمت اشخاص برای استفاده های بعدی
 افزودن فیلدهای مبلغ یارانه، مبلغ کمک کمیته، بهزیستی و غیره
 افزودن فیلد شروع قرارداد در قسمت پرونده مددجویان
 افزودن گزینه دانشجو، هیئت مدیره و موسسین در قسمت اشخاص
 حل مشکل ارسال پیامک در قسمت تخلیه صندوق صدقات براساس سریال
 تغییرات در پایگاه داده و غیره