شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز

فروش: 09130193010

پشتیبانی: 09130193010

ثابت: 34529279-031

کانال تلگرامی: aralborz@

ارسال آنلاین پیام

پیگیری پیام

مقالات

دسته بندی مقالات
صدور دسته چک در نرم افزار خیریه سرو صدور دسته چک در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم تمامی دسته چک های موسسه خیریه را در نرم افزار ثبت کنم تا به راحتی هنگام صادر نمودن یک چک پرداختی بتوانم از آنها استفاده کنم،نحوه صدور دسته چک در نرم افزار خیریه سرو

1397/09/19
ثبت اموال برای موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو ثبت اموال برای موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم خریدهایی که جزو اموال موسسه خیریه هستند را ثبت کنم، از طرفی باید بگویم که این خریدها هزینه نیستند بلکه جزو اموال هستند واز چه قسمتی و چگونه این اموال و اثاثیه موسس

1397/09/19
خرید کالا به منظور کمک به مددجویان موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو خرید کالا به منظور کمک به مددجویان موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم خریدهایی که برای کمک به مددجویان موسسه خیریه هستند را ثبت کنم، در نظر داشته باشید که خریدهای موسسه از طریق پول های نقدی انجام می شود که خیرین به موسسه خیریه پرداخت

1397/09/19
افزودن تکی برگ به دسته چک در نرم افزار خیریه سرو افزودن تکی برگ به دسته چک در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم برگه های دسته چک را بصورت دستی خودم در لیست برگه های دسته چک اضافه کنم و ابزار تولید خودکار استفاده نکنم برای اینکار چه کاری باید انجام دهم؟

1397/09/19
برنامه های نرم افزاری تخصصی مدیریت موسسات خیریه ها برنامه های نرم افزاری تخصصی مدیریت موسسات خیریه ها

برنامه های نرم افزاری خیریه ها با طراحی ساده و زیبا توسط مهندسین و مشاوران سخت کوش شرکت مهندسی آبان رایان البرز طراحی و برنامه نویسی شده

1397/08/29
چاپ گروهی اسناد حسابداری در نرم افزار خیریه سرو چاپ گروهی اسناد حسابداری در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم در لیست اسناد حسابداری اسناد را بصورت گروهی در یک کاغذ a4 بصورت گروهی چاپ نمایم. لطفا راهنمایی اینکار را برای من ارسال نمایید.

1397/08/19
چاپ یک سندحسابداری در نرم افزار خیریه سرو چاپ یک سندحسابداری در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم یک سند حسابداری را چاپ کنم چطور می توانم اینکار را انجام دهم، لطفا راهنمایی کنید. لازم به ذکر است می خواهم سند بصورت تکی در یک صفحه a5 چاپ شود.

1397/08/19
چاپ ریز کمک هایی که به ایتام شده است در نرم افزار خیریه سرو چاپ ریز کمک هایی که به ایتام شده است در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم در نرم افزار خیریه سرو، ببینم چه ریز کمک هایی بصورت ایتام در نرم افزار ثبت شده است.

1397/08/19
بازکردن یک سند حسابداری با داشتن  شماره سند در نرم افزار خیریه بازکردن یک سند حسابداری با داشتن شماره سند در نرم افزار خیریه

من می خواهم با داشتن یک سندحسابداری مستقیم آن را در فرم ایجاد سند حسابداری باز کنم چگونه می توانم اینکار را انجام دهم؟ لطفا راهنمایی کنید.

1397/08/19
آمار مددجویان براساس میزان تحصیلات در نرم افزار خیریه سرو آمار مددجویان براساس میزان تحصیلات در نرم افزار خیریه سرو

. اکنون که اطلاعات را به نرم افزار وارد کرده ام، می خواهم یک آماری تولید کنم که بیانگر این باشد که چه تعداد از مددجویان دارای یک میزان تحصیلات هستند و چه تعداد دارای تحصیلات دی

1397/08/13
آمار مددجویان براساس وضعیت تاهل و جنسیت در نرم افزار خیریه آمار مددجویان براساس وضعیت تاهل و جنسیت در نرم افزار خیریه

من از نرم افزار حسابداری و انبارداری خیریه سرو استفاده می کنم. حالا می خواهم یک آماری تولید کنم که مشخص باشد چه تعداد از مددجویان زن یا مرد، متاهل یا مجرد هستند ، برای مثال مشخ

1397/08/13
آمار مددجویان براساس وضعیت مسکن در نرم افزار خیریه آمار مددجویان براساس وضعیت مسکن در نرم افزار خیریه

. اکنون می خواهم یک آماری تولید کنم که مشخص باشد چه تعداد از مددجویان یک وضعیت مسکن را دارند، برای مثال مشخص باشد که چه تعداد بدون مسکن هستند، چه تعداد از مددجویان بدون خانه هس

1397/08/13
آمار مددجویان براساس وضعیت مسکن و جنسیت در نرم افزار خیریه آمار مددجویان براساس وضعیت مسکن و جنسیت در نرم افزار خیریه

چه تعداد از مددجویان یا سرپرستان زن یا مرد یک وضعیت مسکن را دارند، برای مثال مشخص باشد که چه تعداد زن یا مرد بی مسکن هستند، چه تعداد از مددجویان زن یا مرد بدون خانه هستند، چه ت

1397/08/12
آمار مددجویان براساس وضعیت تاهل در نرم افزار خیریه آمار مددجویان براساس وضعیت تاهل در نرم افزار خیریه

، برای مثال مشخص باشد که چه تعداد از مددجویان مجرد و چه تعداد مددجویان متاهل هستند. لطفا آموزش تهیه چنین آماری را توضیح دهید؟

1397/08/12
آمار مددجویان براساس دین در نرم افزار خیریه سرو آمار مددجویان براساس دین در نرم افزار خیریه سرو

چه تعداد از مددجویان دارای یک دین هستند و چه تعداد دارای دین دیگر، برای مثال خروجی که می خواهم به من بدهد به اینصورت باشد که چه تعداد مددجو دارای دین اسلام هستند، چه تعداد دارا

1397/08/12
  •