مرکز مقالات آموزش نرم افزار خیریه سرو

نمایشعنوان مطلبتاریخ ثبت
جزییات بیشترآموزش حذف دکمه های بزرگ نرم افزار خیریه سرو1398/11/28
جزییات بیشترآموزش تغییر عکس میزکار نرم افزار خیریه سرو1398/11/08
جزییات بیشتراصطلاحات تنظیمات اولیه در نرم افزار خیریه سرو1398/11/05
جزییات بیشترنحوه حذف دوره یا سال مالی در نرم افزار خیریه سرو1398/11/04
جزییات بیشترنحوه ورود به دوره مالی در نرم افزار خیریه سرو1398/11/03
جزییات بیشترنحوه تعریف دوره یا سال های مالی در نرم افزار خیریه سرو1398/11/01
جزییات بیشترنحوه حذف یک موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو1398/10/30
جزییات بیشترنحوه ویرایش یک موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو1398/10/29
جزییات بیشترنحوه ایجاد یک موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو1398/10/28
جزییات بیشتراصطلاحات متداول دوره سال مالی و موسسه خیریه در نرم افزار خیریه سرو1398/10/27
جزییات بیشتربعد از نصب ویندوز چطور باید نرم افزار خیریه سرو را نصب کنم1398/10/26
جزییات بیشتراقداماتی که قبل از تعویض ویندوز باید انجام دهید1398/10/25
جزییات بیشترآموزش بازیابی اطلاعات بانک اطلاعاتی در نرم افزار خیریه سرو1398/10/24
جزییات بیشترانواع بازیابی اطلاعات در نرم افزار خیریه سرو1398/10/23
جزییات بیشتربازیابی اطلاعات در نرم افزار خیریه سرو چیست؟1398/10/22
جزییات بیشترآموزش پشتیبان گیری هنگام خروج در نرم افزار خیریه سرو1398/10/20
جزییات بیشترآموزش پشتیبان گیری دستی در نرم افزار خیریه سرو1398/10/18
جزییات بیشترآموزش تنظیمات پشتیبان گیری خودکار در نرم افزار خیریه سرو1398/10/17
جزییات بیشترآموزش پشتیبان گیری خودکار در نرم افزار خیریه سرو1398/10/16
جزییات بیشترمعرفی انواع روش پشتیبان گیری در نرم افزار خیریه1398/10/15
جزییات بیشتراصطلاحات پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در نرم افزار خیریه سرو1398/10/14
جزییات بیشترآموزش استفاده از راهنماهای آنلاین نرم افزار خیریه سرو1398/10/13
جزییات بیشترنحوه مشاهده اخبار و گزارشات نرم افزار خیریه سرو1398/10/12
جزییات بیشترآموزش دریافت پشتیبانی و پرسش سوالات در نرم افزار خیریه سرو1398/10/11
جزییات بیشترآموزش استفاده از فیلم های آموزشی نرم افزار خیریه سرو1398/08/25
جزییات بیشترآموزش استفاده از راهنماها و کتاب های الکترونیک نرم افزار خیریه سرو1398/08/24
جزییات بیشترآموزش استفاده از راهنماهای متنی نرم افزار خیریه سرو1398/08/23
جزییات بیشترآموزش استفاده از پنل کاربری و اعتبار مشتریان نرم افزار خیریه سرو1398/08/22
جزییات بیشترآموزش دریافت آخرین فایل ست آپ نرم افزار خیریه سرو1398/08/21
جزییات بیشترآموزش استفاده از راهنماهای داخلی نرم افزار خیریه سرو1398/08/20
123456789