شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز

فروش: 09130193010

پشتیبانی: 09130193010

ثابت: 34529279-031

کانال تلگرامی: aralborz@

ارسال آنلاین پیام

پیگیری پیام

مقالات

دسته بندی مقالات
چاپ گروهی اسناد حسابداری در نرم افزار خیریه سرو چاپ گروهی اسناد حسابداری در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم در لیست اسناد حسابداری اسناد را بصورت گروهی در یک کاغذ a4 بصورت گروهی چاپ نمایم. لطفا راهنمایی اینکار را برای من ارسال نمایید.

1397/08/19
چاپ یک سندحسابداری در نرم افزار خیریه سرو چاپ یک سندحسابداری در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم یک سند حسابداری را چاپ کنم چطور می توانم اینکار را انجام دهم، لطفا راهنمایی کنید. لازم به ذکر است می خواهم سند بصورت تکی در یک صفحه a5 چاپ شود.

1397/08/19
چاپ ریز کمک هایی که به ایتام شده است در نرم افزار خیریه سرو چاپ ریز کمک هایی که به ایتام شده است در نرم افزار خیریه سرو

من می خواهم در نرم افزار خیریه سرو، ببینم چه ریز کمک هایی بصورت ایتام در نرم افزار ثبت شده است.

1397/08/19
بازکردن یک سند حسابداری با داشتن  شماره سند در نرم افزار خیریه بازکردن یک سند حسابداری با داشتن شماره سند در نرم افزار خیریه

من می خواهم با داشتن یک سندحسابداری مستقیم آن را در فرم ایجاد سند حسابداری باز کنم چگونه می توانم اینکار را انجام دهم؟ لطفا راهنمایی کنید.

1397/08/19
آمار مددجویان براساس میزان تحصیلات در نرم افزار خیریه سرو آمار مددجویان براساس میزان تحصیلات در نرم افزار خیریه سرو

. اکنون که اطلاعات را به نرم افزار وارد کرده ام، می خواهم یک آماری تولید کنم که بیانگر این باشد که چه تعداد از مددجویان دارای یک میزان تحصیلات هستند و چه تعداد دارای تحصیلات دی

1397/08/13
آمار مددجویان براساس وضعیت تاهل و جنسیت در نرم افزار خیریه آمار مددجویان براساس وضعیت تاهل و جنسیت در نرم افزار خیریه

من از نرم افزار حسابداری و انبارداری خیریه سرو استفاده می کنم. حالا می خواهم یک آماری تولید کنم که مشخص باشد چه تعداد از مددجویان زن یا مرد، متاهل یا مجرد هستند ، برای مثال مشخ

1397/08/13
آمار مددجویان براساس وضعیت مسکن در نرم افزار خیریه آمار مددجویان براساس وضعیت مسکن در نرم افزار خیریه

. اکنون می خواهم یک آماری تولید کنم که مشخص باشد چه تعداد از مددجویان یک وضعیت مسکن را دارند، برای مثال مشخص باشد که چه تعداد بدون مسکن هستند، چه تعداد از مددجویان بدون خانه هس

1397/08/13
آمار مددجویان براساس وضعیت مسکن و جنسیت در نرم افزار خیریه آمار مددجویان براساس وضعیت مسکن و جنسیت در نرم افزار خیریه

چه تعداد از مددجویان یا سرپرستان زن یا مرد یک وضعیت مسکن را دارند، برای مثال مشخص باشد که چه تعداد زن یا مرد بی مسکن هستند، چه تعداد از مددجویان زن یا مرد بدون خانه هستند، چه ت

1397/08/12
آمار مددجویان براساس وضعیت تاهل در نرم افزار خیریه آمار مددجویان براساس وضعیت تاهل در نرم افزار خیریه

، برای مثال مشخص باشد که چه تعداد از مددجویان مجرد و چه تعداد مددجویان متاهل هستند. لطفا آموزش تهیه چنین آماری را توضیح دهید؟

1397/08/12
آمار مددجویان براساس دین در نرم افزار خیریه سرو آمار مددجویان براساس دین در نرم افزار خیریه سرو

چه تعداد از مددجویان دارای یک دین هستند و چه تعداد دارای دین دیگر، برای مثال خروجی که می خواهم به من بدهد به اینصورت باشد که چه تعداد مددجو دارای دین اسلام هستند، چه تعداد دارا

1397/08/12
نمایش آمار تعداد مددجویان در هر استان و شهر در نرم افزار خیریه سرو نمایش آمار تعداد مددجویان در هر استان و شهر در نرم افزار خیریه سرو

. اکنون که اطلاعات را به نرم افزار تغذیه کرده ام، می خواهم یک آماری تولید کنم که بیانگر این باشد که چه تعداد از مددجویان سرپرست خانوار در یک استان و یک شهر هستند. لطفا مراحل ای

1397/08/12
آمار تعداد مددجویان در هر استان،شهر و جنسیت در نرم افزار خیریه سرو آمار تعداد مددجویان در هر استان،شهر و جنسیت در نرم افزار خیریه سرو

می خواهم یک آماری تولید کنم که بیانگر این باشد که چه تعداد از مددجویان زن یا مرد سرپرست خانوار در یک استان و یک شهر هستند. لطفا مراحل اینکار را توضیح دهید؟

1397/08/11
آمار مددجویان براساس میزان تحصیلات و جنسیت در نرم افزار خیریه آمار مددجویان براساس میزان تحصیلات و جنسیت در نرم افزار خیریه

چه تعداد از مددجویان زن یا مرد، در هر یک از مقاطع تحصیلی هستند، چند نفر با سواد و چند نفر بی سواد هستند برای مثال مشخص باشد که چه تعداد از مددجویان

1397/08/11
آمار مددجویان براساس دین و مذهب در نرم افزار خیریه سرو آمار مددجویان براساس دین و مذهب در نرم افزار خیریه سرو

که چه تعداد از مددجویان دارای یک دین و مذهب هستند و چه تعداد دارای دین و مذهب دیگر، برای مثال خروجی که می خواهم به من بدهد به اینصورت باشد که چه تعداد مددجو دارای دین اسلام مذه

1397/08/10
آمار مددجویان براساس وضعیت اشتغال و جنسیت در برنامه خیریه آمار مددجویان براساس وضعیت اشتغال و جنسیت در برنامه خیریه

یک از مشاغل چند مددجو زن و مرد وجود دارد. برای مثال می خواهم بدانم که چند مددجوی زن و چند مددجوی مرد بیکار هستند تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم. چگونه اینکار را باید انج

1397/08/05
  •  
مهمترین مقالات