شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز

مقالات

دسته بندی مقالات
نرم افزار حسابداری نمایشگاه‌های اتومبیل سرو نرم افزار حسابداری نمایشگاه‌های اتومبیل سرو

در گذشته نمایشگاه‌های اتومبیل امور حسابداری شامل هزینه‌ها، حق کمیسیون ها، درآمدها و غیره را در دفاتر سنتی همچون دفاتر کل، دفاتر معین ثبت می‌نمودند و برخی از مدیران نمایشگاه‌های خودرو تمام حساب و کتاب‌ها را در دفاتر معمولی ثبت می‌کردند

1396/12/22
  •